fbpx

NT cyfence เปิดลงทะเบียน รับสแกนช่องโหว่ Server ฟรี !! จำนวนจำกัด

NT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ของ NT ขอเชิญหน่วยงานที่มีความกังวลด้านความปลอดภัยของ Server และ ระบบเครือข่ายของตนเองว่ามีความเสี่ยงในการถูกโจมตีหรือไม่ ร่วมลงทะเบียนรับสิทธิสแกน Server ที่ต้องการฟรี เพราะการทำ Vulnerability Scan คือการ Scan ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ ตั้งแต่ช่องโหว่ในกระบวนการทำงานของระบบ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่าย ไปจนถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทำให้ทราบถึง จุดอ่อน หรือ ช่องโหว่ ภายในองค์กร และนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกจุด ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้

วิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ

คลิกลิงก์ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์สแกน Server ฟรี โดยผู้ที่ต้องการ่วมรับสิทธิจำเป็นต้องยินยอม ให้ทีมงานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ Scan เช่น ประเภทของ Server และ IP ของ Web Server เป็นต้น โดยเมื่อหมดเขตการรับสมัครแล้ว ทีมงานจะมีการประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook ของ NT cyfence

ชนิดของ Server ที่ทำการ scan

  • Mail Server
  • Web Server
  • DNS Server
  • Database Server
  • Domain Controller Server
  • FTP Server
  • DHCP Server
  • ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อได้รายชื่อผู้ได้รับสิทธิแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการสแกนระบบ และจะมีการส่งรายงานและผลวิเคราะห์ทาง Email ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทาง Facebook NT cyfence หรือผ่านทาง ช่องทางหลักของ NT cyfence

คลิกเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ