fbpx

NT cyfence ร่วมจัดเสวนาและออกบูธบริการ PDPA “กรมอนามัย”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา NT cyfence ร่วมจัดเสวนาและออกบูธกับสายงานดิจิทัล ในงานนำเสนอบริการให้กับ กรมอนามัย โดยมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และ กฏหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDP) รวมถึง ได้จัดกิจกรรมออกบูธเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลและนำเสนอบริการ PDPA Consulting ณ ห้อง Co – Working Space NT สำนักงานใหญ่

NT cyfence

24 มีนาคม 2023

NT cyfence ร่วมออกบูธงาน MOU สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา NT cyfence ร่วมออกบูธบริการ PDPA Consulting ในงาน MOU ” PDPA Going Forwerd ก้าวหน้าไปกับ PDPA จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ” เพื่อแนะนำบริการด้านที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อมูลบุคคล สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม อัศวิน ชั้น 4 ห้อง บอลรูม

NT cyfence

24 มีนาคม 2023

NT cyfence จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลฯ ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

NT cyfence จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกฎหมายเกี่ยวข้องและระบบสารสนเทศ แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 22-23 ก.พ 2566 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

NT cyfence

2 มีนาคม 2023

NT cyfence  นำบริการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)  และเฝ้าระวังภัยคุกคามผ่านศูนย์ CSOC เพื่อสนับสนุน APEC 2022

NT cyfence ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำบริการการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และ รเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ผ่านศูนย์ Cybersecurity Operation Center (CSOC)

NT cyfence

15 พฤศจิกายน 2022

NT cyfence ร่วมออกบูธ“สัมมนาวิชาการดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา NT cyfence ร่วมออกบูธในงาน “สัมมนาวิชาการดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ ประจำปี 2565” ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตริช คอนเวชั่น

NT cyfence

23 สิงหาคม 2022

NT cyfence จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity กับประชาชนทั่วไป

NT cyfence จัดกิจกรรมให้ความรู้ Cybersecurity หัวข้อเรื่อง “โลก 2 ใบ ปลอดภัยเท่ากัน โลก Physical กับ โลก Digital” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความอันตรายไม่แพ้โลกภายนอก

NT cyfence

19 สิงหาคม 2022

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ PDPA

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act 2019 : PDPA)

NT cyfence

6 กรกฎาคม 2022

ทีมงาน NT cyfence เข้าพบลูกค้าโรงพยาบาลน่าน เพื่อให้ความรู้ PDPA และติดตั้งอุปกรณ์บริการ Data Protection

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย 2565 ที่ผ่านมา ทีมงาน NT cyfence ได้เข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565 (PDPA) และบริการระบบปกป้องข้อมูล (Data Protection)

NT cyfence

17 มิถุนายน 2022

NT cyfence ได้ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา “ไทยและความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” ผ่าน มติชน 

NT cyfence สนับสนุนงานสัมมนา “ไทยและความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” ผ่านการ Live Facebook มติชน ออนไลน์ ,ประชาชาติธุรกิจ,ข่าวสด ฯลฯ

NT cyfence

30 มีนาคม 2022

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้รับใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้รับใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013 จากการรับบริการ Standard Consulting and Implement

NT cyfence

30 พฤศจิกายน 2021
1 2 13