fbpx

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับใบรับรอง ISO 27001

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ดร. วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัลฯ คุณปิยะ รัชตวรคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก และ คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง ของ GISTDA เพื่อให้มีมาตรฐานในการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา