รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Security Operations Center (SOC)และรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

NT cyfence

31 กรกฎาคม 2008
1 12 13