เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020)

เตรียมพบกับงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 ในรูปแบบ Virtual Event โดยนำเสนอทั้งเนื้อหาและสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ

NT cyfence

31 ตุลาคม 2020

CAT จับมือ MSIG ลงนามความร่วมมือฯ โครงการ Cyber Insurance

CAT จับมือ MSIG ได้ลงนามความร่วมมือการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ “ประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์” หรือ Cyber Insurance

NT cyfence

3 กันยายน 2020

NT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

NT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020 สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล สถาบันการเงิน การประกันภัย และธุรกิจค้าปลีก

NT cyfence

3 สิงหาคม 2020

บรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

NT cyfence ได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” กับกรมการข้าว ผ่านทาง CAT conference

NT cyfence

17 เมษายน 2020

NT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาบริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

NT cyfence

19 มีนาคม 2020

NT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

NT cyfence ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

NT cyfence

19 มีนาคม 2020

ร่วมบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ในงาน GEO Location Road Show 2019

NT cyfence ร่วมงาน GEO Location Road Show 2019: Smart Business In Digital Era สำหรับกลุ่มลูกค้าจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

NT cyfence

12 ตุลาคม 2019

สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All

NT cyfence ร่วมออกบูธในงาน “สัมมนาแนะนำกฏหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA-Privacy for All” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

NT cyfence

11 ตุลาคม 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมบรรยายในงาน CAT Network Showcase 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการบรรยายงาน CAT Network Showcase 2019 ครั้งที่ 10

NT cyfence

3 ตุลาคม 2019

คุณกัณณิกา วรคามิน ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security

NT cyfence ได้รับเกียรติจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย CII ด้วย พ.ร.บ ไซเบอร์

NT cyfence

20 สิงหาคม 2019
1 2 3 13