NT cyfence ร่วมการบรรยายหลักสูตร การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย วิทยากรจาก NT cyfence ได้ร่วมการบรรยายหลักสูตร การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Click! CAT เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล

NT cyfence

30 มีนาคม 2018

ขอเชิญร่วมงาน Chill out with cyfence experts อัปเดตสถานการณ์ไซเบอร์ล่าสุดกับ NT cyfence

NT cyfence จัดงาน Chill out with cyfence experts เพื่อแชร์สถานการณ์ภัยคุกคามและความปลอดภัยล่าสุด พร้อมอัปเดต OWASP Top 10 ฉบับใหม่ปี 2017 รวมไปถึงแนวโน้มทางด้าน Ransomware และ Cryptojacking พร้อมวิธีรับมือ

NT cyfence

13 มีนาคม 2018

ศทส.ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

NT cyfence นำโดยคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการตรวจประเมินภายนอกจนได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

NT cyfence

25 กันยายน 2017

NT cyfence นำเสนอสุดยอดบริการ IT Security ในงาน CAT Network Showcase 2017

NT cyfence ผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ร่วมนำเสนอโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย IT ในงาน CAT Network showcase 2017 ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 Let’s Rock ที่รวบรวมนวัตกรรมแห่งปีในยุคธุรกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

NT cyfence

19 กันยายน 2017

NT cyfence จัด Free Training ให้กับบุคคลทั่วไป

NT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats & Trends Technology 2017-2018 A Guide to Defence Attacks” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

NT cyfence

29 สิงหาคม 2017

อบรมฟรี!! Threats & Trends Technology 2017-2018

NT cyfence เปิดอบรมฟรี เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในระบบไอทีในองค์กร พร้อมรู้เท่าทันภัยและเทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน

NT cyfence

1 สิงหาคม 2017

NT cyfence แชร์ประสบการณ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ SOC ในงาน Cybersecurity Event 2017

NT cyfence ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง How to Build Security Operation Center (SOC) and be Success in Manage Security Service Provider (MSSP) ใน
งานสัมมนา Cybersecurity Event 2017

NT cyfence

13 มิถุนายน 2017

ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการ SOC

NT cyfence ได้รับเกียรติจาก คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ SOC

NT cyfence

9 มิถุนายน 2017

อบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

ทีมงาน NT cyfence นำโดย นายชัชวาล บุญแต่ง ได้ให้การอบรมหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCM) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ CAT Tower (บางรัก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

NT cyfence

6 มิถุนายน 2017

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ SOC

คุณสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

NT cyfence

30 พฤษภาคม 2017
1 3 4 5 12