ตามหาทุกภัยที่ “ซุกซ่อน” ด้วยบริการ Threat Hunting

30 พฤศจิกายน 2020

Threat Hunting บริการที่มาพร้อมเทคโนโลยี
ที่จะช่วยให้การค้นหาภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Threats)
ที่แฝงตัวอยู่ในเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
รวมข้อมูลจาก Threat Intelligence จาก Platform ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ
ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถแยกแยะภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบได้ดียิ่งขึ้น