ทำไมต้องใช้บริการ
NT cyfence

บริการรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ (IT Security)

เราอยู่ในยุคที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารสู่โลกผ่านสังคมออนไลน์ เราทุกคนก้าวสู่มิติของการใช้ระบบ IT อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรของคุณ ถ้าองค์กรของคุณคือบ้าน ระบบ IT ก็คงเป็นเหมือนหน้าต่างที่พาให้คุณมองเห็นและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้ในเสี้ยววินาที ขณะเดียวกัน มันก็นำพาเอาภัยคุกคามเข้ามายังบ้านของคุณได้ภายในเสี้ยววินาทีเช่นกัน

ในปี 2548 CAT ได้สร้างทีมงานเพื่อจัดทำรูปแบบทางธุรกิจและวางแผนการดำเนินงานทางด้านธุรกิจใหม่ โดยขณะนั้น CAT ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ IT Security ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจลูกของ CAT โดยทางทีมงาน IT Security จะรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลธุรกิจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย CAT คัดเลือกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อดูแลธุรกิจนี้ โดยทีมงานจะได้รับการฝึกอบรมให้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคสำหรับบริการ IT Security โดยตรงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งในปี 2548 CAT ได้ให้บริการด้าน IT Security กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่งด้วยกัน ทั้งในกลุ่มพลังงาน และอุตสาหกรรม

CAT ได้จัดงานเปิดตัวบริการ IT Security อย่างเป็นทางการในนามของ Cyfence by CAT เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพ

ต่อมา วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา CAT cyfence หน่วยงานด้าน Cybersecurity ประกาศเปลี่ยนแบรนด์อย่างเป็นทางการ เป็น NT cyfence เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Cybersecurity แบบครบวงจร ภายใต้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยชูจุดเด่นการให้บริการด้าน Cybersecurity แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ เฝ้าระวังภัยคุกคามผ่านศูนย์ CSOC จนถึงอบรมพนักงานและผู้ดูแลระบบ ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรับมือกับปัญหาด้าน Cybersecurity ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

Cyfence มาจากคำว่า Cyber และ Defence ซึ่งสื่อความหมายถึงการป้องกัน การโจมตีและภัยคุกคามทาง เครือข่ายสารสนเทศ คำว่า fence ยังสามารถ สื่อความหมายถึงกำแพงที่ปิดกั้นการบุกรุกโจมตีจากภัย คุกคาม โดย NT cyfence มีสโลแกนว่า Securing your Business ซึ่งหมายถึงการปกป้องธุรกิจของคุณ จากภัยคุกคามต่างๆ