นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ www.cyfence.com ขออนุญาตเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ( Cookie ) โดยการเก็บข้อมูลการใช้งานนี้จะเป็นเพียงนำไปเป็นผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

Cookie คืออะไร

“Cookies หรือ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์เมื่อใช้เว็บ Browser เข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งคุกกี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณ แต่จะมีประโยชน์ด้านการใช้งานกล่าวคือ เมื่อคุณเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำการใช้งานและตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้ของ NT cyfence

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้คุณจะได้รับคุกกี้หนึ่งตัวหรือหลายตัวโดยอัตโนมัติ โดยคุกกี้ที่ทีมงานออกแบบมาจะมีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้\

  • คุกกี้ช่วยจดจำตัวเลือกของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น ผู้เข้าชมรายใหม่ ผู้เข้าชมประจำ
  • คุกกี้ช่วยจดจำการเข้าใช้งานจากช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook Twitter การค้นหาผ่าน Google  ฯลฯ
  • คุกกี้ที่ช่วยพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ โดยจะรวบรวมทุกหน้าบนเว็บไซต์ เพื่อจัดอันดับความนิยมของบริการ หรือ บทความ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมในอนาคต

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ทีมงานจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาตั้งแต่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด โดยจะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของคุณอย่างแน่นอน

การจัดการคุกกี้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการติดตั้งไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้นคุกกี้ หรือ เตือนให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามาที่อุปกรณ์ของคุณ ซึ่งสามารถปฏิเสธการยินยอมได้

ทั้งนี้หากคุณปฏิเสธการยินยอม หรือ ปิดการใช้งาน คุกกี้อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น คุณอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ หรือ คุณอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์

Browser ใดบ้างที่สามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้

หากคุณใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคุกกี้ โดยมี Browser ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ดังนี้

  • Chrome
  • Firefox
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Safari for ios
  • Chrome for android
  • Chrome for ios

ติดต่อ/สอบถามบริการของเรา

NT contact center : 1888
E-mail : info@cyfence.com
หรือคลิกลิงก์ https://www.cyfence.com/contact-us/