fbpx

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy) สำหรับเว็บไซต์ www.cyfence.com

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.cyfence.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบ ของ Cookies โดยนโยบาย Cookies นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธ การเก็บ Cookies เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ (NT cyfence) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ใช้ Cookies ตามนโยบาย Cookies ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookie คืออะไร

Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก www.allaboutcookies.org

NT cyfence ใช้ Cookies อย่างไร ?

NT cyfence จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และ NT cyfence จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของ NT cyfence ผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของ NT cyfence ทาง Internet ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความ พึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของ NT cyfence สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. เพื่อนำมาสร้างประสบการณ์การที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
  3. Cookies ช่วยจดจำตัวเลือกของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น ผู้เข้าชมรายใหม่ ผู้เข้าชมประจำ
  4. Cookies ช่วยจดจำการเข้าใช้งานจากช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook Twitter การค้นหาผ่าน Google ฯลฯ
  5. Cookies ที่ช่วยพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ โดยจะรวบรวมทุกหน้าบนเว็บไซต์ เพื่อจัดอันดับความนิยมของบริการ หรือ บทความ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมในอนาคต

ประเภทของ Cookies ที่ NT cyfence ใช้ ?

NT cyfence ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ ของ NT cyfence

  1. Required Cookies – ที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์ Cookies ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ การจดจำข้อมูล ที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์
  2. Functionality Cookies – Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) Cookies ประเภทนี้ ใช้ในการจดจำตัวตนท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ NT cyfence สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของ NT cyfence ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งาน ในเว็บไซต์
  3. Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน Cookies ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้ Cookies จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสาร ในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
  4. Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน Cookies ประเภทนี้ช่วยให้ NT cyfence สามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ นโยบายส่วนบุคคลของ NT cyfence จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่ NT cyfence จัดเก็บ และวิธีการที่ NT cyfence นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

การจัดการ Cookies

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้เบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงรับ Cookies ของ NT cyfence ได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้พัฒนา Web Browser เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, หรือ Web Browser อื่นที่กำหนด

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บ Cookies ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browser ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

ทั้งนี้ พึงตระหนักว่า หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการลบและการปฏิเสธการเก็บ Cookies ทั้งหมด (รวมถึง Cookies ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วนของ NT cyfence ได้

ติดต่อ/สอบถามบริการของเรา

NT contact center : 1888
E-mail : info@cyfence.com
หรือคลิกลิงก์ https://www.cyfence.com/contact-us/