บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security) จาก NT cyfence

เราอยู่ในยุคที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารสู่โลก ผ่านสังคมออนไลน์ เราทุกคนก้าวสู่มิติของการใช้ระบบ IT อย่างสมบูรณ์แบบไม่เว้นแม้แต่องค์กรของคุณ ถ้าองค์กรของ คุณคือบ้าน ระบบ IT ก็คงเป็นเหมือนหน้าต่าง ที่พาให้คุณมองเห็นและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้ในเสี้ยววินาที ขณะเดียวกันมันก็นำพาเอาภัยคุกคามเข้ามายังบ้านของ คุณได้ภายในเสี้ยววินาทีเช่นกัน ความปลอดภัยของระบบ IT จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ขององค์กรของคุณ

NT cyfence คือผู้ให้บริการที่พร้อมจะปกป้องและดูแลระบบ IT ขององค์กรของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เรามีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมือ อาชีพที่จะช่วยดูแลและเฝ้าระวังภัยคุกคาม รวมถึงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT แบบครบวงจร

CONSULTING | กลุ่มบริการ ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

 • PDPA Consulting บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบครบวงจร จัดทำเป็นโซลูชันแบบครอบคลุมทั้งในเรื่องการจัดทำนโยบาย การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบโจทย์ รวมไปถึงการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ CSOC แบบครบวงจร เป็นการออกแบบให้ตรงความต้องการในการบริหารจัดการภัยคุกคาม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในศูนย์ SOC อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การรักษาความปลอดภัยด้าน IT ให้ได้มาตรฐาน ด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) เพื่อยกระดับองค์กรคุณให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับโลก

 • บริการบริหารความต่อเนื่องแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้ แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ ประท้วง ก่อการร้าย ฯลฯ

IMPLEMENT | กลุ่มบริการ ด้านจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร

 • บริการพัฒนาและออกแบบ จัดหาระบบเครือข่าย CCTV Solution ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร โดยเลือกใช้กล้องความละเอียดสูง ประกอบกับการเชื่อมโยงสัญญาณภาพที่คมชัด บนโครงข่ายของ CAT เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 • บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นที่ครบครัน ทั้งด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับองค์กรทุกระดับ

PROTECTION | กลุ่มบริการด้านการจัดการป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ

 • บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร

 • บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

 • Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ

 • บริการที่ช่วยป้องกันการโจมตีจาก DDoS ได้ทุกกรณี และให้บริการแบบ Cloud-Based Security ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความปลอดภัย Web Server ของตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และบุคลากร โดย NT cyfence มีศูนย์ป้องกันการโจมตีมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก จึงทำให้สามารถรองรับการโจมตีได้สูงสุด 99.9%

 • เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น

 • บริการบริหารจัดการ ล็อกไฟล์ รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ด้วยบริการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บล็อกไฟล์

SPECIALIST | กลุ่มบริการเชี่ยวชาญความปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูง

 • บริการสืบค้น เก็บหลักฐาน ค้นหา วิเคราะห์ และนำเสนอหลักฐานทางดิจิทัลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครือข่าย โทรศัพท์มือถือ เช่น อีเมล ไฟล์ที่ถูกลบ ไฟล์ที่ถูกซ่อน ข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ระบุผู้กระทำผิดจนถึงใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้

 • บริการที่ช่วยเหลือในการตอบโต้เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อลด หรือบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่องค์กรของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • บริการทดสอบการบุกรุกระบบด้วยการจำลองเหตุการณ์เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบของช่องโหว่ และแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน ตลอดจนสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้งานภายในองค์กรถึงภัยคุกคามที่มีอยู่จริงบนระบบเครือข่าย

 • เสริมการปกป้องด้วยการตรวจจับภัยเชิงรุก Threat Hunting ตามหาภัยคุกคามในองค์กร ก่อนส่งผลร้ายจนคาดไม่ถึง

 • บริการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ ตั้งแต่ช่องโหว่ในกระบวนการทำงานของระบบ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่าย ไปจนถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทำให้ลูกค้าได้ทราบถึงช่องโหว่ภายในองค์กร และนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกจุด อันเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

MONITORING | กลุ่มบริการดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ คือบริการที่ใช้ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยเฝ้าระวังภัย เช่น ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ แบบอัตโนมัติ ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยี  AI และ ระบบตรวจจับพฤติกรรมของคน สัตว์ สิ่งของ

 • Web Monitoring คือ การตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์มีการทำงานอยู่ หรือหยุดทำงานไป (up/down time) การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Defacement) และตรวจสอบสิ่งผิดปกติบนเว็บไซต์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center(CSOC) ตลอด 24 ชั่วโมง

 • บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ (Security Analyst) ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ แจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการจัดการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปยังลูกค้า เมื่อพบเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือ เหตุการณ์ผิดปกติ

TRAINING | กลุ่มบริการอบรมด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

 • บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคภายในองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อให้พนักงานไอทีของคุณมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคความปลอดภัยสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมนำไปปรับใช้กับองค์กรได้สอดคล้องกับสถานการณ์

 • บริการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ที่มุ่งตอบสนองลูกค้าภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางไอทีให้แก่พนักงานขององค์กร