All@Secure

บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น หมดกังวลเรื่องภัยคุกคามที่ผ่านเข้ามาทาง Internet และเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่มี Function หลากหลายจึงทำให้ลดภาระด้านการลงทุนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหมาะสำหรับทุกธุรกิจที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยในระบบ IT

บริการ All@Secure จาก NT cyfence สามารถทำอะไรได้บ้าง

 • Firewall ทำหน้าที่ควบคุมทราฟฟิคทั้งที่เข้าสู่เน็ตเวิร์คขององค์กรและออกสู่ภายนอก โดยกำหนดนโยบายเพื่ออนุญาตให้โปรโตคอลหรือแอปพลิเคชันที่จำเป็นผ่านเข้าออกเน็ตเวิร์คเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่ป้องกัน Denial of Service Attack (DoS) ที่จะจู่โจมเน็ตเวิร์คเพื่อทำให้เน็ตเวิร์คล่ม โดยทำการกำจัดทราฟฟิคแปลกปลอมที่เข้ามาภายในเน็ตเวิร์ค
 • Intrusion Prevention System (IPS) ทำหน้าที่ตรวจจับและป้องกันจากการถูกจู่โจมจากแฮกเกอร์ ไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้ามาในระบบ
 • Gateway Antivirus ทำหน้าที่ตรวจจับภัยคุกคามที่ติดมากับคอนเทนต์ของเว็บไซต์ เช่น ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ สปายแวร์และโทรจันฮอร์ส ในลักษณะ Real-time
 • Web Filtering ทำหน้าที่ป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม หรือเว็บไซต์ผิดกฎหมายต่างๆ
 • Application Control ทำหน้าที่ควบคุมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Twitter, Instant Messaging Blocking/Monitoring, P2P File Sharing Blocking/Monitoring เป็นต้น
 • Virtual Private Network (VPN) ทำหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลในการเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ายองค์กร
 • Data Leak Prevention (DLP) ทำหน้าที่ช่วยป้องกันข้อมูลขององค์กรรั่วไหลออกสู่ภายนอก ด้วยการคัดกรองข้อมูลที่ส่งออกจากองค์กร
 • เก็บล็อก การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) โดยทำการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ UTM ที่ติดตั้งไว้ มาเก็บที่อุปกรณ์จัดเก็บล็อกไฟล์ที่ถูกติดตั้งที่ NT
 • SmartDevice สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Smartphone และTablet รวมทั้งสามารถใช้คู่กับบริการ CCTV Solution ได้

บริการ All@Secure เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง

“อยากเพิ่มความปลอดภัยการใช้งาน Internet”
ตอบโจทย์ด้วย Firewall หนึ่งใน Feature หลักของ All@Secure

“คนใช้เยอะ เน็ตที่มีอาจไม่พอ”
ตอบโจทย์ด้วย Traffic Shaping หนึ่งใน Feature หลักของ All@Secure

“อยาก Block Web ที่ไม่เหมาะสม”
ตอบโจทย์ด้วย Web Filtering หนึ่งใน Feature หลักของ All@Secure

ใช้บริการ All@Secure มีข้อดียังไง

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต (QoS)
 • ช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บข้อมูลที่อุปกรณ์จัดเก็บล็อกไฟล์ที่ NT cyfence
 • สะดวกในการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ
 • ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีราคาย่อมเยาและไม่ต้องลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์รายปี
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม All in One

Video แนะนำ All@Secure ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • Data Protection

  บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร

 • Anti-virus

  บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

 • Web Application Firewall (WAF)

  Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ