fbpx

All@Secure

บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น หมดกังวลเรื่องภัยคุกคามที่ผ่านเข้ามาทาง Internet และเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่มี Function หลากหลายจึงทำให้ลดภาระด้านการลงทุนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เหมาะสำหรับทุกธุรกิจที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยในระบบ IT

บริการ All@Secure จาก NT cyfence สามารถทำอะไรได้บ้าง

 • Firewall ทำหน้าที่ควบคุมทราฟฟิคทั้งที่เข้าสู่เน็ตเวิร์คขององค์กรและออกสู่ภายนอก โดยกำหนดนโยบายเพื่ออนุญาตให้โปรโตคอลหรือแอปพลิเคชันที่จำเป็นผ่านเข้าออกเน็ตเวิร์คเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่ป้องกัน Denial of Service Attack (DoS) ที่จะจู่โจมเน็ตเวิร์คเพื่อทำให้เน็ตเวิร์คล่ม โดยทำการกำจัดทราฟฟิคแปลกปลอมที่เข้ามาภายในเน็ตเวิร์ค
 • Intrusion Prevention System (IPS) ทำหน้าที่ตรวจจับและป้องกันจากการถูกจู่โจมจากแฮกเกอร์ ไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้ามาในระบบ
 • Gateway Antivirus ทำหน้าที่ตรวจจับภัยคุกคามที่ติดมากับคอนเทนต์ของเว็บไซต์ เช่น ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ สปายแวร์และโทรจันฮอร์ส ในลักษณะ Real-time
 • Web Filtering ทำหน้าที่ป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม หรือเว็บไซต์ผิดกฎหมายต่างๆ
 • Application Control ทำหน้าที่ควบคุมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Twitter, Instant Messaging Blocking/Monitoring, P2P File Sharing Blocking/Monitoring เป็นต้น
 • Virtual Private Network (VPN) ทำหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลในการเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ายองค์กร
 • Data Leak Prevention (DLP) ทำหน้าที่ช่วยป้องกันข้อมูลขององค์กรรั่วไหลออกสู่ภายนอก ด้วยการคัดกรองข้อมูลที่ส่งออกจากองค์กร
 • เก็บล็อก การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) โดยทำการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ UTM ที่ติดตั้งไว้ มาเก็บที่อุปกรณ์จัดเก็บล็อกไฟล์ที่ถูกติดตั้งที่ NT
 • SmartDevice สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Smartphone และTablet รวมทั้งสามารถใช้คู่กับบริการ CCTV Solution ได้

บริการ All@Secure เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง

“อยากเพิ่มความปลอดภัยการใช้งาน Internet”
ตอบโจทย์ด้วย Firewall หนึ่งใน Feature หลักของ All@Secure

“คนใช้เยอะ เน็ตที่มีอาจไม่พอ”
ตอบโจทย์ด้วย Traffic Shaping หนึ่งใน Feature หลักของ All@Secure

“อยาก Block Web ที่ไม่เหมาะสม”
ตอบโจทย์ด้วย Web Filtering หนึ่งใน Feature หลักของ All@Secure

ใช้บริการ All@Secure มีข้อดียังไง

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต (QoS)
 • ช่วยจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บข้อมูลที่อุปกรณ์จัดเก็บล็อกไฟล์ที่ NT cyfence
 • สะดวกในการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ
 • ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีราคาย่อมเยาและไม่ต้องลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์รายปี
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม All in One

Video แนะนำ All@Secure ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร

Data Protection

บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร

Anti-virus

บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ

DDoS Protection

บริการที่ช่วยป้องกันการโจมตีจาก DDoS ได้ทุกกรณี และให้บริการแบบ Cloud-Based Security ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความปลอดภัย Web Server ของตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และบุคลากร โดย NT cyfence มีศูนย์ป้องกันการโจมตีมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก จึงทำให้สามารถรองรับการโจมตีได้สูงสุด 99.9%