Data Protection

Data Protection บริการระบบป้องกันข้อมูล

บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการระบบ โดยระบบจะมีการสำรองข้อมูล กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ถูกโจมตีด้วย Ransomware จนฮาร์ดแวร์ของระบบงานที่ลูกค้าใช้เกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อลูกค้าใช้บริการ Data Protection ลูกค้าจะยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริการยังมี Ransomware Protection Anti-Virus และ การตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สามารถทำเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยบริการนี้จะแบ่งเป็น package รายเดือน 2 รูปแบบ คือ Standard และ premium

ลักษณะการบริการ ของบริการ Data Protection

เมื่อลูกค้าใช้บริการ ทางทีมเทคนิคของ NT cyfence จะดำเนินการ โอนถ่ายข้อมูลระบบของลูกค้าที่ได้ทำการตกลงใช้บริการ Data Protection มายังระบบ Hyperconverged Infrastructure ( HCI ) โดยระบบจะติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้าเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก อีกทั้งระบบที่ให้บริการจะมีการทำจัด Data Backup ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาทิ ไฟล์ที่ใช้งานถูกเข้ารหัสด้วย Ransomware ทีมงาน cyfence จะดำเนินการกู้คืนข้อมูลจากระบบ Backup เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้ต่อไป นอกจากนั้นบริการ Data Protection มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่ ปรึกษา วางแผน ติดตั้ง รวมถึง บริการดูแลลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จสิ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ Data Protection

 1. มีระบบป้องกันข้อมูลใน Server จาก Ransomware , Virus ที่ทำลายข้อมูล และ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ
 2. มีระบบป้องกันภัยการโจมตีจากคุกคามทางไซเบอร์
 3. มีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
 4. เมื่อระบบมีปัญหาสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การโดนเข้ารหัสโดย Ransomware สามารถกู้คืนระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนของผู้ใช้บริการ
 5. ลดจำนวนการใช้งาน Hardware ในระบบของผู้ใช้บริการ
 6. ไม่มี Downtime ในการเพิ่มหรือขยายระบบ Hardware ของผู้ใช้
 7. ลดการลงทุนทางด้าน Hardware ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

บริการในกลุ่มบริการเดียวกัน

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • Anti-virus

  บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

 • Web Application Firewall (WAF)

  Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ

 • DDoS Protection

  บริการที่ช่วยป้องกันการโจมตีจาก DDoS ได้ทุกกรณี และให้บริการแบบ Cloud-Based Security ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความปลอดภัย Web Server ของตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และบุคลากร โดย NT cyfence มีศูนย์ป้องกันการโจมตีมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก จึงทำให้สามารถรองรับการโจมตีได้สูงสุด 99.9%