fbpx

CCTV Solution

CCTV Solution บริการพัฒนาและออกแบบระบบ CCTV แบบครบวงจร

บริการ CCTV Solution ของ NT cyfence คือการจัดหาระบบเครือข่าย CCTV อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการเลือกใช้กล้องความละเอียดสูง ประกอบกับการเชื่อมโยงสัญญาณภาพที่คมชัด บนโครงข่ายของ NT ที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ และในอนาคตยังรองรับการใช้งานอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท เช่น Smartphone, Tablet, Notebook และ Wireless Terminal เพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อความสมบูรณ์ในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย

ลักษณะเด่นของ NT cyfence CCTV Solution

เน้นความสำคัญของคุณภาพอุปกรณ์และระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดีให้ภาพคมชัดสามารถให้บริการกล้องได้ทุกรูปแบบ มีการติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐาน และการบริการหลังการขาย ประโยชน์การใช้งานที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้โดยมีลักษณะ ดังนี้

 • เก็บความต้องการของลูกค้า โดยมีทีมงานไปเก็บความต้องการของลูกค้าที่ Site งานลูกค้า
 • การออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าจะได้แบบสำรวจและจุดติดตั้ง
 • ทาง NT cyfence จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการลูกค้า
 • การติดตั้งระบบ โดยมีทีมงานเชี่ยวชาญจาก NT cyfence ไปควบคุมดูแลการติดตั้งระบบทั้งหมดให้เป็นไปตามสัญญาและได้มาตรฐาน
 • ทาง NT cyfence จัดทำศูนย์ควบคุม สำหรับลูกค้าที่ต้องการควบคุมระบบแบบเต็มประสิทธิภาพเช่น monitor ภาพ 24 ชม., มีการนำระบบอื่นๆมาใช้งานร่วมกับกล้อง CCTV
 • ทาง NT cyfence จะมีการบำรุงรักษาทั้งในส่วน Software และ Hardwareให้อย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นไปตามสัญญาที่ทำการตกลงกับลูกค้า
 • ทาง NT cyfence จะทำการอบรมให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบโทรทัศน์วงจรปิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Software เช่น การใช้งานระบบ เป็นต้น
 • การเช่าใช้บริการ โดยลูกค้าจ่ายค่าบริการอุปกรณ์และโครงข่ายฯ เป็นรายเดือน
 • เก็บความต้องการของลูกค้า โดยมีทีมงานสำรวจความต้องการของลูกค้าที่ Site งานลูกค้า
 • การออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าจะได้แบบสำรวจและจุดติดตั้ง
 • ทาง NT cyfence จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการลูกค้า
 • การติดตั้งระบบ โดยมีทีมงานเชี่ยวชาญจาก NT cyfence ไปควบคุมดูแลการติดตั้งระบบทั้งหมดให้เป็นไปตามสัญญาและได้มาตรฐาน
 • ทาง NT cyfence จัดทำศูนย์ควบคุม สำหรับลูกค้าที่ต้องการควบคุมระบบแบบเต็มประสิทธิภาพเช่น monitor ภาพ 24 ชม., มีการนำระบบอื่น ๆ มาใช้งานร่วมกับกล้อง CCTV
 • ทาง NT cyfence จะมีการบำรุงรักษาทั้งในส่วน Software และ Hardware ตลอดระยะสัญญาเช่าใช้บริการ
 • ทาง NT cyfence จะอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบโทรทัศน์วงจรปิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Software เช่น การใช้งานระบบ เป็นต้น จำนวนครั้งการอบรมตามสัญญาเช่า

ประโยชน์ที่ได้รับจาก CCTV Solution

 1. เฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
 2. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานหรือ การทำงานของเครื่องจักร
 3. ใช้ข้อมูลจากภาพเป็นหลักฐานในด้านงานสืบสวนและหาพยานหลักฐาน
 4. ทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบ Access Control, สัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
 5. ใช้เฝ้าระวังในสถานที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น มีสารเคมีรุนแรง, อุณหภูมิร้อนจัด-เย็นจัด, มีแสง-เสียง เป็นอันตรายต่อมนุษย์
 6. ใช้ข้อมูลจากภาพเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเชิงธุรกิจ
 7. ใช้ข้อมูลภาพในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วย

ข้อมูลด้านเทคนิค

ลักษณะของระบบโทรทัศน์วงจรปิดโดยทั่วไปแบ่งเป็นชนิดหลักๆ คือ

 1. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดชนิด Analog
 2. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP

ลักษณะของกล้อง CCTV แบ่งเป็นชนิดหลักๆ คือ

 1. Fixed-Indoor Camera คือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งอยู่กับที่แบบติดตั้งภายในอาคาร
 2. Fixed-Outdoor Camera คือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งอยู่กับที่แบบติดตั้งภายนอกอาคาร
 3. Pan/Tilt/Zoom Indoor Camera คือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดปรับทิศทางได้แบบติดตั้งภายในอาคาร
 4. Pan/Tilt/Zoom Outdoor Camera คือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดปรับทิศทางได้ติดตั้งภายนอกอาคาร

ความละเอียดกล้องสามารถแบ่งเป็นหลายระดับ โดยเปรียบเทียบเป็นจำนวน Pixels ดังนี้

ระดับความละเอียดภาพ Pixels (W x H) Notes
QCIF 176 x 120 Quarter CIF (half the height and width as CIF)
CIF 352 x 240
2CIF 704 x 240 2 times CIF width
4CIF 704 x 480 2 times CIF width and 2 times CIF height
D1 720 x 480 aka “Full D1”
720p HD 1280 x 720 720p High Definition
aka “HD-SDI”
960p HD 1280 x 960 960p High Definition
a Sony specific HD standard
1.3 MP 1280 x 1024 aka “1 Megapixel” or “1MP”
2 MP 1600 x 1200 2 Megapixel
1080p HD 1920 x 1080 1080p High Definition
3 MP 2048 x 1536 3 Megapixel
5 MP 2592 x 1944 5 Megapixel

CCTV Solution

บริการพัฒนาและออกแบบ จัดหาระบบเครือข่าย CCTV Solution ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร โดยเลือกใช้กล้องความละเอียดสูง ประกอบกับการเชื่อมโยงสัญญาณภาพที่คมชัด บนโครงข่ายของ CAT เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Security System Integration

บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นที่ครบครัน ทั้งด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับองค์กรทุกระดับ