ทำความรู้จักหลักการ IAM ระบบพิสูจน์ตัวตนภายในองค์กร

Identity and Access Management (IAM) เป็นการนำแนวคิด Zero Trust ที่ถูกนำไปต่อยอดและสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงให้บริหารภายในองค์กรอย่างปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

วารุณี เอื้อไตรรัตน์

20 สิงหาคม 2021

ที่ปรึกษาด้าน PDPA มีความจำเป็นอย่างไรกับองค์กร

ที่ปรึกษาด้าน PDPA กลายเป็นผู้ช่วยที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กร เพราะปัจจุบันมีการบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากไม่มีความชำนาญและดำเนินการเอง อาจเกิดข้อผิดพลาดจนทำให้ถูกลงโทษตามกฏหมายได้

วารุณี เอื้อไตรรัตน์

24 มิถุนายน 2021

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลอย่างไร

หลายธุรกิจเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับข้อบังคับตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพราะมีหลายภาคส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันที อาจผิดตามกฏหมายข้อบังคับและถูกลงโทษได้ มาดูกันว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลอย่างไรบ้าง

วารุณี เอื้อไตรรัตน์

1 มิถุนายน 2021

เจาะลึก WastedLocker Ransomware ใช้วิธีโจมตีอย่างไร

WastedLocker Ransomware คืออะไร? หากใครที่เคยทราบข่าวนาฬิกา Garmin ถูก Ransomware โจมตีก็จะคงเคยได้ยินกันมาบ้าง

วารุณี เอื้อไตรรัตน์

19 กุมภาพันธ์ 2021