Internet of Threats ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ IoT

เนื่องจากภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นถูกพบเห็นเป็นข่าวบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นอุปกรณ์ IoT ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากมาย จึงมีความน่าจะเป็นที่อาจจะถูกแฮ็กโดยผู้ไม่หวังดีได้มากขึ้นตามไปด้วย