Mobile Spy ภัยร้ายแห่งการสอดแนมมือถือ

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนนั้น ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงการส่งข้อมูล SMS, MMS หรือการแชท ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันนั้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยค่ายโทรศัพท์ต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็น IPhone, BB, HTC, Samsung Galaxy S หรืออื่นๆ อีกมากมายให้เราได้เลือกใช้ และด้วยความเป็นสมาร์ทโฟน ทำให้เราได้เลือกลงโปรแกรมได้ตามความต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบันทึกและแจ้งเตือนตารางการนัดหมาย โปรแกรมด้านการบริหารทางการเงิน โปรแกรมเล่นหุ้น โปรแกรมตรวจสอบสภาพการจราจร หรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงทั้งดูหนัง-ฟังเพลง รวมถึงเกมส์ต่างๆ ที่มีให้เราสามารถลงได้อย่างมากมายตามใจชอบ

และด้วยโปรแกรมดังกล่าว นั้นมีโปรแกรมที่สามารถติดตั้งได้บนสมาร์ทโฟน ที่เรียกว่า Mobile Spy โดยโปรแกรมนี้จะทำงานในโหมดที่ถูกซ่อนตัวทำให้เราไม่รู้เลยว่ามีโปรแกรมดังกล่าวนี้บนสมาร์ทโฟนของเรา โดย Mobile Spy จะทำการส่งข้อมูลทั้งเสียงที่ใช้ในการสนทนา (Voice), การส่งข้อความ (SMS) และสถานที่ ณ ขณะที่เราใช้โทรศัพท์อยู่ (Location) ทำให้รู้ทุกอย่างที่เรามีการใช้งานสมาร์ทโฟนดังกล่าว โดยโปรแกรม Mobile Spy จะทำการส่งข้อมูลทั้งหมดของเราไปยังระบบเซิร์ฟเวอร์ในทุก 15 นาทีโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่รู้สึกถึงการทำงานของเจ้าโปรแกรม Mobile Spy และผู้ที่มียูสเซอร์เนมและรหัสผ่านของระบบเซิฟร์เวอร์ที่เจ้าโปรแกรม Mobile Spy ส่งไปนั้นจะสามารถเห็นข้อมูลกิจกรรมทุกอย่างจากการใช้งานสมาร์ทโฟนของเรา

หลายคนอ่านข้อมูลนี้คงชักจะเริ่มกลัวกับการสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้ว แต่ด้วยโปรแกรม Mobile Spy นี้นั้นได้มีการนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ที่ถือเป็นต้นทุนของบริษัท ในการที่พนักงานมีการนำโทรศัพท์ไปใช้เรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จนทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงการแอบเอาเวลางานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้โปรมแกรมดังกล่าวในผู้ปกครองที่ต้องการป้องกันบุตรหลานที่อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการล่อลวง หรือใครจะประยุกต์เอาไปใช้ในการตรวจสอบเรื่องใดนั้นก็ควรใช้วิจารญาณในเลือกใช้ เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวนั้นถือเป็นการ บุกรุกความเป็นส่วนตัวและการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแนวทางในการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้มีความปลอดภัยนั้น ควรมีการติดตั้งโปรแกรม Mobile Phone Anti Spyware ที่มีลิขสิทธิถูกต้อง หรือเลือกติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ จากแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้ รวมถึงไม่ควรรับข้อความใดผ่านระบบ Bluetooth จากบุคคลที่เราไม่รู้จักเพื่อการแนะนำให้เราทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ภายในเครื่องสมาร์ทโฟน