Mobile Spy ภัยร้ายแห่งการสอดแนมมือถือ

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนนั้น ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงการส่งข้อมูล SMS, MMS หรือการแชท ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันนั้นสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยค่ายโทรศัพท์ต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

อุมารัตน์ โพธิ์ชัย

11 เมษายน 2011

ระบบสารสนเทศในองค์กรของคุณปลอดภัยเพียงใด?

เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อเพิ่มความศักยภาพขององค์กรในการบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด และในความเป็นจริงก็คือหลายองค์กรต้องการที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนได้อย่างง่าย ด้วยการเพิ่มระดับในการเปิดเผยข้อมูล

NT cyfence

7 มีนาคม 2011

ช็อปอย่างไรให้ปลอดภัย….บนโลกอินเทอร์เน็ต

เมื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น จากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าอัตราผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 7 % เป็น 11 %

NT cyfence

31 มกราคม 2011
1 21 22