Web App Security 101 ทำอย่างไรให้เว็บปลอดภัยโปรแกรมเมอร์ต้องรู้

การทำเว็บแอปพลิเคชันถือว่าเป็นหนึ่งในกระแสหลักในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มป้องกันและเสริมความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชั่นด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยที่ควรรู้ สำหรับการทำเว็บแอปพลิเคชัน

กิตติกร ประเสริฐศักดิ์

14 มกราคม 2022