OWASP Top 10 2021 – 10 อันดับต้องเช็ค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เว็บ แอปพลิเคชัน

OWASP Top 10 หรือ 10 อันดับความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้าง ที่เราควรระวัง มีวิธีป้องกันอย่างไร ไม่ให้ตกเหยื่อภัยคุกคาม

ไพบูลย์ พนัสบดี

17 กุมภาพันธ์ 2022