สามารถรองรับการใช้งาน 2 WAN Link ได้ และสามารถบริหาร Bandwidth ระหว่าง 2 Link ได้ และหากระหว่าง 2 WAN Link ใดไม่ทำงานระบบจะปรับการทำงานให้อัตโนมัติ