สามารถติดตั้งกล้อง IP เพิ่มเข้าไปในระบบได้ โดยเพิ่มอุปกรณ์ Converter ในการแปลงสัญญาณภาพ