เพิ่มความปลอดภัยให้ระบบไอทีด้วยศูนย์ SOC

5 ตุลาคม 2016

องค์กรขนาดใหญ่ที่คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย นอกจากการวางมาตรการต่างๆ ให้รัดกุมแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่างๆ ตลอดเวลา