เปิด Email หนึ่งครั้งพังทั้งองค์กร

17 มกราคม 2017

คิดให้ดีก่อนคลิก email ที่ส่งจากคนไม่รู้จัก เพราะการเปิดอ่าน email จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
หรือจากคนที่รู้จัก แต่มี Subject แปลกๆ เพียง 1 ครั้ง อาจเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้