คลิกง่ายๆ…อาวุธร้ายบนปลายนิ้ว

31 มกราคม 2017

การใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกจากจะเป็นประโยชน์แล้ว แต่ก็มีภัยไซเบอร์อยู่ด้วย จึงต้องให้ความใส่ใจทุกครั้ง โดยแบ่งระดับความใส่ใจได้ 3 ระดับ ตามภาพข้างต้น