ตรวจสุขภาพ IT ขององค์กรกันไหม

31 ตุลาคม 2016

การตัดสินใจทำ VA และ Pentest เอง หรือจ้างนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมงานและงบประมาณ รวมถึงระยะเวลา ซึ่งหากบริษัทไม่มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ หรือซอฟท์แวร์ในการค้นหาหรือเจาะช่องโหว่ซึ่งมีราคาสูง การเลือกจ้างบริษัทภาพนอกที่มีความพร้อมจะดีกว่า