ภัยร้าย STUXNET ระเบิดนิวเคลียร์แห่งโลกไซเบอร์

30 กรกฎาคม 2016

ภัยร้าย STUXNET ระเบิดนิวเคลียร์แห่งโลกไซเบอร์ ภัยร้าย STUXNET ระเบิดนิวเคลียร์แห่งโลกไซเบอร์ ภัยร้าย STUXNET ระเบิดนิวเคลียร์แห่งโลกไซเบอร์ ภัยร้าย STUXNET ระเบิดนิวเคลียร์แห่งโลกไซเบอร์

STUXNET คือภัยร้ายบนโลกไซเบอร์ในรูปแบบของ Worm
โดยจะโจมตีบนข้อบกพร่องของระบบปฏิบัติการ Windows
มุ่งหวังเพื่อทำลายระบบควบคุมและประมวลผลในโรงงานอุตสาหกรรม