ระบบบริหารจัดเก็บ Log File ในองค์กร ควรเก็บเอง หรือ ให้ใครเก็บดี

26 มกราคม 2017

ข้อมูลข้อดีและข้อเสียของการเลือกบริหารจัดเก็บล็อกในองค์กรว่าควรดำเนินการจัดเก็บล็อกเอง
หรือเลือกใช้บริการจัดเก็บบล็อกในรูปแบบ Outsourcing
เปรียบเทียบในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านค่าใช้จ่าย การติดตั้ง และการดูแลรักษา