วิธีสำรองข้อมูลให้ปลอดภัย ป้องกันข้อมูล สูญหาย หรือ ถูกขโมย

27 กุมภาพันธ์ 2018


การสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก
เพราะหากคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาหรือโดนเรียกค่าไถ่จากแฮกเกอร์
ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานได้โดยทันที ทำให้ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ครับ