การโจมตีแบบ DDoS เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากปีที่แล้ว

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เว็บไซต์ www.hackmageddon.com รวบรวมสถิติภัยคุกคามที่น่าสนใจ จากการโจมตีระบบไอทีของหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลสำคัญ ในเดือน มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

สถิติตาม pie chart รูปแบบการโจมตีอย่าง DDoS ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 2 ถึง 22.3% ซึ่งปี 2558 ในเดือนเดียวกัน DDoS มีเพียง 7.9% เท่านั้น จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า หมายความว่าหน่วยงานหรือธุรกิจองค์กรที่ถูกโจมตี อาจยังไม่มีการป้องกันที่เพียงพอ  ซึ่ง DDoS ยังเป็นวิธีโจมตีที่ทำได้ไม่ยาก

วัตถุประสงค์หลักของ DDoS เพื่อหยุดการให้บริการ หรือสร้างผลกระทบในระยะสั้นให้กับเหยื่อที่ถูกโจมตี

การโจมตีแบ่งตามประเภท

กลุ่มเป้าหมายที่ถูกโจมตี มุ่งไปที่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเจาะลึกเฉพาะกลุ่มนี้ 3 อันดับแรกที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ผลิตซอฟแวร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ให้บริการ Web Hosting

เป้าหมายแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

จากข้อมูล ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการโจมตีในปัจจุบัน และธุรกิจใดบ้างที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจองค์กรเตรียมรับมือป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อย

ภาพ/สถิติ – www.hackmageddon.com

บทความที่เกี่ยวข้อง