Firefox Monitor เครื่องมือช่วยตรวจสอบการถูกละเมิดข้อมูล

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

การถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัวอาทิ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านจากเว็บไซต์นั้นถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการติดตาม และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกโจรกรรมไป Mozilla จึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า Firefox Monitor เพื่อช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่ากำลังตกเป็นเหยื่อในการถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอนสำหรับเปิดใช้งานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 – ไปที่ monitor.firefox.com โดยการกรอกอีเมลของคุณเพื่อทำการตรวจสอบว่ามีการถูกการละเมิดข้อมูลหรือไม่ จากนั้นระบบจะทำการทำตรวจสอบ และแจ้งกลับมาว่าอีเมลนี้ที่เคยสมัครไว้ใน Online Account ต่าง ๆ มีเคยมีการรั่วไหลหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 – ติดตามการรั่วไหล และการละเมิดข้อมูลในอนาคต
ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเพื่อสมัครใช้ Firefox Monitor เพื่อติดตามข่าวสารได้ และหากอีเมลของผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว ระบบจะทำการแจ้งเตือนกลับมายังอีเมลในทันที

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และวิธีใช้ Firefox Monitor สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง

https://blog.mozilla.org/security/2018/06/25/scanning-breached-accounts-k-anonymity/

ข่าวจาก: https://blog.mozilla.org/blog/2018/09/25/introducing-firefox-monitor-helping-people-take-control-after-a-data-breach/

บทความที่เกี่ยวข้อง