LastPass บล็อคการใช้งานผ่าน Tor แล้ว พร้อมกำหนดฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใหม่

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

LastPass บริการด้านการจัดการรหัสผ่านเพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใหม่ โดยฟีเจอร์แรกนั้นคือการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้มีการล็อกอินผ่าน Tor หรือไม่ โดยทาง LastPass อ้างว่า Tor นั้นเต็มไปด้วยแฮกเกอร์และการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานเองก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นอะไรที่จะใช้งานผ่าน Tor ซึ่งฟีเจอร์ถูกตั้งให้ไม่ทำงานเป็นค่าเริ่มต้น แต่หากผู้ใช้งานไม่ได้ล็อกอินนานเกิน 30 วัน ฟีเจอร์นี้ก็จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติ

สำหรับอีกฟีเจอร์นั้นเกี่ยวกับการยินยอมให้มีการใช้งานผ่านบางประเทศ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าให้สามารถล็อกอินเป็นเฉพาะประเทศได้ ซึ่งทาง LastPass ยังมีการแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการเปิด Multifactor Authentication ควบคู่ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ที่มา – LastPass’s Blog via Techworld

ข่าวจาก Blognone โดย pe3z

บทความที่เกี่ยวข้อง