Wendy แบรนด์ดังธุรกิจ fast food ในอเมริกาพบความผิดปกติในการจ่ายเงินด้วยบัตร

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

featured-wendys-unusual-activity-on-payment-cards

ระบบการชำระเงินออนไลน์ เป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญเพราะปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ให้บริการทางออนไลน์กันมากขึ้น แต่หากเกิดปัญหาต่อระบบอาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้และบริษัท เพราะเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ ทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

อย่าง Wendy แบรนด์ดังธุรกิจ fast food ในสหรัฐฯ ที่มีสาขาอยู่หลายประเทศ พบความผิดปกติของขั้นตอนในการชำระเงินจากบัตร พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับสินค้าที่ได้ซื้อไป โดยทาง Wendy เองกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตรวจสอบหรือกำหนดขอบเขตของปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ Cyber Security

ที่มา – CNBC

บทความที่เกี่ยวข้อง