Privacy Policy ใหม่ของ WhatsApp ส่งผลอะไรต่อผู้ใช้บ้าง?

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ผู้พัฒนา WhatsApp เตรียมอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกค้าและบริษัท โดยให้ผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดนี้ หรือยกเลิกการใช้งานเท่านั้น ไม่มีตัวเลือกอื่น ๆ ซึ่งหากยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว จะมีผลด้านใดแก่ผู้ใช้งานบ้าง?

  • คำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นหลัก
  • ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือ แพลตฟอร์มใน WhatsApp ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ดี เช่น การส่งข้อความ โทรด้วยเสียง วีดีโอ รวมทั้งการทำธุรกรรมการเงินผ่านทาง WhatsApp
  • การปรับปรุงเครื่องมือนั้น WhatsApp จะนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานมาวิเคราะห์เพื่อวัดผลประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรของบริษัท เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการซื้อและทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านการแสดงข้อเสนอและโฆษณา Facebook (อย่างที่ทราบกันว่า Facebook มักมีข่าวการดักฟังผู้ใช้งาน ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการทำโฆษณา ดังนั้น สำหรับการยอมรับนโยบายนี้ ก็จะเป็นการยินยอมให้ Facebook เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และไม่ผิดกฏหมายนั่นเอง)
  • การจัดเก็บข้อความที่ยังไม่ถูกส่งจะจัดเก็บภายในระยะเวลา 1 เดือน หากผู้ใช้งานไม่มีการตอบสนองระบบจะลบข้อความดังกล่าวโดยอัตโนมัติทันที
  • ไม่ต้องระบุรายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ WhatsApp สำหรับการยอมรับข้อกำหนดนี้ระบบจะระบุบุคคลที่ไม่ได้ใช้งาน WhatsApp ว่าเป็นผู้ไม่มีตัวตน

สำหรับนโยบายนี้จะเริ่มอัปเดตและมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมก็จะไม่สามารถใช้งาน WhatsApp ได้อีก

ที่มา: https://www.hackread.com/whatsapp-new-terms-or-facebook-data-sharing/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง