รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ SOC

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Security Operations Center (SOC)และรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โดยมีพลเอก ทนงศักดิ์ ตุวินันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์

ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคาม วิเคราะห์และตรวจสอบเสถียรภาพและความถูกต้องของระบบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ Secure Log Management Service ที่สามารถช่วยจัดการและแบ่งเบาภาระให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการล็อกไฟล์ให้มีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

บทความที่เกี่ยวข้อง