ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ได้รับมาตรฐาน ISO 27001

12 พฤศจิกายน 2009

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทยสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ของ CAT ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมี นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรจากบริษัท TUV Nord

สำหรับ “Security Operation Center” หรือ SOC เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรก ของประเทศไทยที่ CAT จัดตั้งขึ้นในปี 2550 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริการ NT cyfence เพื่อให้บริการในด้าน IT Security อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองทุกความต้องการใช้งานได้อย่างครบวงจร โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา NT cyfence มุ่งหวังยกระดับคุณภาพในการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) หรือ ISO 27001 จนกระทั่งศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก บริษัท TUV Nord องค์กรตรวจรับรองมาตรฐานระดับโลก ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย สอดคล้องกับการกำหนดให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งคุณภาพบริการของ CAT” หรือ “CAT Quality Year 2009”

บริการสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการ SOC คือ Managed Security Service หรือ MSS เป็นบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามที่บุกรุกระบบเทคโนโลยี สารสนเทศแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์ปฏิบัติการ SOC ตลอดจนมี CAT CSIRT หรือ CAT Computer Security Information Response Team ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT ที่พร้อมให้คำปรึกษา ดำเนินการแก้ไข และตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที สามารถช่วยให้องค์กรที่ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการบริการ MSS อย่างหลากหลาย อาทิ

  • ได้รับการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ได้รับการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น
  • ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุกระบบ
  • ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาบุคลากร
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุน

การได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center ที่ได้ ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทยในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันความพร้อมของกลุ่มบริการ NT cyfence ในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน IT Security ที่จะช่วย บริหาร และจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยการให้บริการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึง ภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันว่า จากสภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นนั้น ส่งให้ผลให้ภัยคุกคามเติบโตและพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน โดยอาชญากรในโลกไซเบอร์จะแตกต่างจากอาชญากรประเภทอื่นที่ไม่ต้องมาประชิดตัว แต่สามารถบุกรุกทำลายข้อมูลสำคัญขององค์กรได้ การเฝ้าระวังแบบเชิงรุกและเรียลไทม์จึงเป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ รวมถึงเหตุการผิดปกติที่เกิดในโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือและแก้ไขสถานะการณ์ได้อย่างทันท่วงที และการได้รับ ISO 27001 ในครั้งนี้คือการพิสูจน์ตัวเองว่าระบบของเรามีความแข็งแรงพอในฐานะผู้ให้ บริการความปลอดภัยด้านไอที

บทความที่เกี่ยวข้อง