องค์การเภสัชกรรม วางใจใช้ CAT พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

องค์การเภสัชกรรม เพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตอบรับตามแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามที่รัฐกำหนด ไว้วางใจให้ NT cyfence ร่วมดูแล เน้นประสิทธิภาพระบบการผลิตยาและการสำรองยาออนไลน์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ. วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอดแบนด์ ได้ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

บทความที่เกี่ยวข้อง