ประกาศผลรอบคัดเลือก NT cyfence CYBERCOP CONTEST 2015 (C4:2015)

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

กับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final เพื่อตัดสินหาสุดยอดทีม Computer Forensic ปี 2015

ชื่อทีมชื่อสถาบัน
Aeroมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
BristleHeadสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
nullสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
OEM T Eสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
SGordonสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
Stamford Rising StarStamford International University
TPLมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
TracertplusPlusมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Uniqueจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปุ๋ยเคมี เทพีเสรีภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายชื่อทีมสำรอง

ชื่อทีมชื่อสถาบัน
หม้อไหกะละมังล่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
NyanHackสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Learnatoriumมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final ต้องเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน และส่งมาที่อีเมล pattra@mice.co.th ภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

  1. รูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือรับรองนิสิต นักศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองพร้อมประทับตราโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
  5. เอกสารฉบับจริงทุกฉบับ ต้องนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม
  6. 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final ต้องเข้ารับการอบรมในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี (กำหนดการอบรม)

ประสานงานได้ที่ คุณภัทรา โทร. 02-2381881 ต่อ 501

หมายเหตุ

  • กรณีที่ไม่ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน C4:2015 และให้สิทธิ์สำหรับทีมสำรองตามลำดับ
  • กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบได้สละสิทธิ์ในการแข่งขัน C4:2015 ทีมสำรองจะได้สิทธิ์แข่งขันตามลำดับ

บทความที่เกี่ยวข้อง