NT cyfence ร่วมงาน Believe Thailand 2015 Smart Country Technology

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 23เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคมจัดงานสัมมนาวิชาการ “Believe Thailand 2015 Smart Country Technology ” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ของจังหวัดนครนายก และนำเสนอนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในแนวทางการบริหารคุณภาพและบูรณาการบริการรัฐอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวง ICT บรรยายพิเศษหัวข้อ “Smart Thailand Smart Country Technology” ซึ่งงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

NT cyfence ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมออกบูธนำเสนอบริการ All@Secure ซึ่งเป็นบริการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร ที่นับได้ว่าเป็นบริการที่สำคัญสอดคล้องในการเป็น Smart Country อย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้อง