สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบังคว้าแชมป์ แข่งสืบสวนแกะรอย Forensic ระบบไอที (C4:2014)

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

จากการรับสมัครน้องๆ ระดับอุดมศึกษากว่า 40 ทีม กว่า 10 สถาบัน และคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง 10 ทีม เพื่อประลองฝีมือค้นหาทีมหนึ่งเดียวที่เป็นสุดยอดสืบสวนแกะรอย (Forensic) ระบบเครือข่าย กับการแข่งขัน NT cyfence CYBERCOP CONTEST 2014 (C4: 2014) โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก     คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

และในการแข่งขัน C4: 2014 น้องๆ มีเวลาเพียง 3 ชั่วโมงกับโจทย์ที่ท้าทาย ซึ่งทีมที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จากการแข่งขันครั้งนี้ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตร, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 30,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตร และรองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตร ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม iSasP จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


นายศราวุธ บุสดี
นายณัฐกิตติ์ อินทรศร
นายเจตน์ มนาปี
นายณพวิทย์ ฉัตรเกศแก้ว

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม Lazystep จาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นางสาวผลิตา ลัมเบร์คส
นายฉมาดล นำเอกลาภ
นายศุภชัย บุญญธนรัตน์
นายชยกร การิกาญจน์

รองชนะเลิศอันดับสอง ทีม Learnatorium จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวสุชนม์ นามศรี
นายเฮนรี่ วี พุฒทาจู
นายวรากร บางเลา
นายธนินวัฒน์ สุขศิริ

 ภาพบรรยากาศภายในงาน

Video บรรยากาศการรับรางวัล

บทความที่เกี่ยวข้อง