ประกาศผลรอบคัดเลือก NT cyfence CYBERCOP CONTEST 2016 (C4:2016)

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันเป็นอัจฉริยะนักแกะรอยแห่งโลกไซเบอร์ C4:2016

ชื่อทีมชื่อสถาบัน
1′ or ‘1’ = ‘1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
A PACK OF AlPACAStamford International University
Aeroสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
iSasP Rebornสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
LastNetiMahanakorn University of Technology
LazyStepสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
Learnatoriumมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Master Traceมหาวิทยาลัยมหิดล
NyanHackสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
TracerEnETมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อทีมสำรอง

ชื่อทีมชื่อสถาบัน
ไม่ได้มาเล่นๆนะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
อะไรนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ต้องแจ้งยืนยันการเข้าแข่งขันทางอีเมล์ catcyfence.c4@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1  กันยายน 2559 เท่านั้น และต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. รูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือรับรองนิสิต นักศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองพร้อมประทับตราโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
  5. เอกสารฉบับจริงทุกฉบับ ต้องนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม
  6. ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะต้องเข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี 

หมายเหตุ

  • กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ไม่แจ้งยืนยันการเข้าแข่งขัน ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน C4:2016 และให้สิทธิ์สำหรับทีมสำรองตามลำดับ
  • กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบได้สละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ทีมสำรองจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันตามลำดับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรชุลี จุ้ยม่วงศรี
เบอร์ติดต่อ 02-9382118 #37 หรือ 080-496-4982
E-mail : catcyfence.c4@gmail.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง