CAT ผนึกกำลังตำรวจภูธร วางระบบตู้สายตรวจอัจฉริยะเปิดเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

CAT จับมือตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ขอมีส่วนร่วมดูแลความมั่นคงของชาติ จัดเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ลงเต็มพื้นที่สำคัญๆ หวังผลความปลอดภัยคนเมืองตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (26 กันยายน 2551) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) และ พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผู้บังคับการตำรวจภูธร ภาค 1 ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 1 ถ.วิภาวดีรังสิต

โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ และ CAT ในการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่โดยรอบจังหวัดสมุทรปราการ โดย CAT จะดำเนินการติดตั้งระบบตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 230 ชุด ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ระบบตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย Server, เครื่องลูกข่าย, ตู้ลงเวลาสายตรวจซึ่งมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ภายใน (Red Box), ชุดเครื่องพิมพ์บัตร และ RFID CARD ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการรับและส่งข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบGPRS และอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะทำการบันทึกจัดเก็บข้อมูลวัน เวลา และภาพที่บันทึกได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังถือเป็นศูนย์สื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบด้วย

นอกจากนี้ CAT ยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ชุดติดตั้งตามแหล่งชุมชนที่สำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจในสังกัด รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย โดยในเบื้องต้น CAT จะดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการสั่งการแบบ Work Station และกล้องโทรทัศน์ทั้งภายในและนอกอาคารรวม 89 ตัว

การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ นอกจากจะใช้เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการสายตรวจและงานจราจรเป็นหลักแล้ว ยังใช้เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุจากการสร้างสถานการณ์ร้ายของผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์สามารถใช้ในการสังเกตเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติด การค้าประเวณี และการโจรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ CAT เชื่อมั่นในศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการและในจังหวัดต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายความเร็วสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

บทความที่เกี่ยวข้อง