“NT cyfence จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร NT cyfence ได้ร่วมกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “The Changing Security Landscape 2009” โดย ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์

ภายในงานมีการออกบูธร่วมกันระหว่างหน่วยงาน CAT และพันธมิตรประกอบด้วย Proof point ,บริษัท AT EmphasisGroup และ Symantec งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา

บทความที่เกี่ยวข้อง