NT cyfence พร้อมให้บริการ Business Continuity Management (BCM)

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ NT cyfence ผู้นำการให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเตรียมพร้อม รองรับ และป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ “ฝ่าวิกฤตภัยธรรมชาติ ด้วยการวางแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์ของงานสัมมนาฯ และความสำคัญในการวางแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan) ในครั้งนี้

อีกทั้ง ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเสวนา ซึ่งสัมมนาครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดการบริหารความมั่นคงต่อเนื่องทางธุรกิจในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงและให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แม้ในภาวะวิกฤติ ด้วยการวางแผนที่ได้มาตรฐานสากล ISO 22301 โดยได้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งบทเรียนจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเสียขององค์กร พร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

โดย NT cyfence มั่นใจพร้อมให้บริการ Business Continuity Management เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งสัมมนาครั้งนี้ CAT ได้ร่วมผนึกกำลังกับบริษัทชั้นนำด้านไอที ร่วมสนับสนุนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ AIIT UNTRIO และ ITDC เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง