NT cyfence ยกระดับการให้บริการ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001:2013

10 พฤศจิกายน 2015

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ผู้ให้บริการ Managed Security Service และ บริการ Secure Log Management ที่บริหารจัดการผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC) สามารถรักษามาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 (Information Security Management System: ISMS) ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อความเชื่อมั่นว่าข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรและของผู้ใช้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โดยได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตร มาตรฐาน ISO 27001:2013 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง นางสาวกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตร และ นายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บทความที่เกี่ยวข้อง