NT cyfence ร่วมงาน Bangkok International ICT Expo 2012

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

นิทรรศการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย หรือ Bangkok International ICT Expo 2012 เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  โดย NT cyfence ภายใต้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมรองรับการให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2555 ณ ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง