NT cyfence จัดอบรม “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out”

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence จัดอบรมในหัวข้อ “Threats Insider 2018: Focusing from the inside out” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ NT cyfence เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย NT cyfence ในฐานะผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคาม และต้องการสร้างความตระหนักถึงภัยทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นได้กับทั้งองค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อย้อนดูภัยทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปีที่จะผ่านมา และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป โดยวิทยากรเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน Security โดยตรงจาก NT cyfence ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคม กสท นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง