NT cyfence ร่วมงาน RID ICT DAY 2013

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ร่วมงาน RID ICT DAY 2013 พร้อมจัดแสดงบูธนำเสนอบริการ BCM Consulting ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ในงานนี้ NT cyfence ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “Business Continuity Management : BCM” โดยคุณภูริต มิตรสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 4 ห้อง 500 กรมชลประทาน สามเสน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

บทความที่เกี่ยวข้อง