NT cyfence ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐาน ISO27001 สำหรับ Data Center

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ขอขอบพระคุณ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็น อย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเชิญ คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐาน ISO27001 สำหรับ Data Center ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดี-รังสิต เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

บทความที่เกี่ยวข้อง