Cloud Computing Security By NT cyfence

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ร่วมบรรยายหัวข้อ Cloud Computing Security โดย น.ส.อุมารัตน์ โพธิ์ชัย และนายชัชวาลย์ บุญแต่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security ภายในงานสัมมนา CAT Network Showcase & IT Solution 2011 แจงควรเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามที่อาจมากับการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ให้บริการบน Cloud Computing ไม่ว่าจะเป็น Google Docs, Drop box หรือ Sales force  เป็นต้น เน้นระวังการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาจมาพร้อมกับไวรัสและภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดี เสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ เมื่อ 25 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น และ 31 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

บทความที่เกี่ยวข้อง