สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence นำโดยคุณอนุตรา นิราพาธ ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ผ่านการตรวจประเมินภายนอกจนได้ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จาก บริษัท British Standards Institution (BSI) ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ณ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561

NT cyfence ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 270001 :2013 ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจ้างทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต

บทความที่เกี่ยวข้อง